Beautifier HTML

Beautifier HTML là công cụ định dạng code HTML, giúp code dễ đọc và rõ ràng hơn.