Vlog

Dev cần biết

3 ways to use ES6 proxies to enhance your…

In this article, we will cover three things you can do with proxies that will enhance your...

How to POST JSON Data With PHP cURL

When we work on web services it is generally required to send json data via POST method. In this tutorial we will see how to post json data with PHP curl. It is very easy to post data in json… Read...

Tag: php

Insert Select Update Delete In PDO

CRUD is most important thing in any programming language. After reading Programming basics ,we move to CRUD(create,read, update, delete). When we use MySQL database ,it is recommended to use PDO to secure web application from SQL injection. How to...

How to get last insert ID in Codeigniter

I assume, you must be creating a website where you are looking to get last insert id of executed INSERT query in parent table and then you want to store the last...

Tag: php

7 optimization techniques in React

In this tutorial, we will learn various optimization methods that use these inbuilt APIs, lifecycle methods and some other general techniques that ensure...

Comparing the Stream API and (async) generators in Node.js…

In this post, we will implement four infinite counters and see how streams and generators behave similarly but are fundamentally...

Tâm sự

Tâm sự của bạn Minh Sự

Hải Lân 19/07/2019 20 Lượt xem

Chào anh, vấn đề thì cũng không phải vấn đề gì to lắm thấy anh tạo cái này cũng vui vui nên em vào viết vài dòng tâm sự. Em thì...

Làm video training có dễ không ??

Hải Lân 25/05/2019 106 Lượt xem

Trích comment của bạn trong ảnh, xin lỗi anh em vì comment này hơi khó đọc.: "làm ít file thôi làm lắm file xem mất thời gian vãi cả lồn"....

Anh em lập trình viên cùng hỗ trợ nhau !!

Hải Lân 11/05/2019 125 Lượt xem

1. Anh em trong group đa phần cũng là các web developer vài năm kinh nghiệm, mình biết có khá nhiều đại cao thủ ẩn danh trong này, mình tạm gọi nhóm...

Tâm sự tối thứ 7- Kỳ 7

Hải Lân 01/05/2019 44 Lượt xem

Anh em khi đi làm nên cố gắng giảm cái tôi cá nhân lại, đừng cố thể hiện mình giỏi hay biết nhiều hơn người khác, không có lợi trong...

Tâm sự tối thứ 7 - Kỳ 6

Hải Lân 01/05/2019 30 Lượt xem

Có phải nhiều lúc anh em cảm thấy mệt mỏi, áp lực, chán nản và muốn đổi nghề khác cho rồi ?? (mấy em sinh viên thì muốn chuyển ngành hoặc...

Tâm sự tối thứ 7 - Kỳ 5

Hải Lân 01/05/2019 30 Lượt xem

Các bạn sinh viên học sinh, hay các bạn còn đi học chưa phải đi làm, áp lực về thành tích, điểm số, thi cử, bằng cấp ... mình cũng may mắn...

Khóa học miễn phí