CV Lập trình viên hấp dẫn nhà tuyển dụng !!

Video chia sẻ những lưu ý khi viết CV đối với lập trình viên: hình thức CV, nội dung CV, cách ghi kinh nghiệm, kiến thức, năng lực chuyên môn, ...

Các vlog liên quan

Publish website lên Github

Custom domain cho Github