Học lập trình online tại zendvn.com

Các bài học trong khóa học Lập trình Android - Tự học lập trình Android

Khóa học miễn phí này được trích từ khóa học Lập trình Android căn bản có phí tại ZendVN.

Download mã nguồnXem khóa học có phí
1. Học lập trình Android - Bài 01 Kiến thức cần có
2. Học lập trình Android - Bài 02 Android là gì
3. Học lập trình Android - Bài 03 Cài đặt máy ảo Genymotion
4. Học lập trình Android - Bài 04 Sử dụng máy ảo Genymotion
5. Học lập trình Android - Bài 05 Cài đặt Android Studio
6. Học lập trình Android - Bài 06 Sử dụng Android Studio
7. Học lập trình Android - Bài 07 Tạo Project trong Android Studio
8. Học lập trình Android - Bài 08 Cài đặt Plugin Genymotion
9. Học lập trình Android - Bài 09 Chạy ứng dụng
10. Học lập trình Android - Bài 10 Cấu trúc ứng dụng Android
11. Học lập trình Android - Bài 11 Tìm hiểu Activity và Layout
12. Học lập trình Android - Bài 12 Thay đổi layout mặc định
13. Học lập trình Android - Bài 13 Thay đổi Activity mặc định
14. Học lập trình Android - Bài 14 Sử dụng Log
15. Học lập trình Android - Bài 15 Sử dụng Toast
16. Học lập trình Android - Bài 16 Vòng đời ứng dụng Android - P1
17. Học lập trình Android - Bài 17 Vòng đời ứng dụng Android - P2
18. Học lập trình Android - Bài 18 Vòng đời ứng dụng Android - P3
19. Học lập trình Android - Bài 19 Thay đổi tên của ứng dụng Android
20. Học lập trình Android - Bài 20 Thay đổi icon của ứng dụng Android
21. Học lập trình Android - Bài 21 Chức năng Import và Export trong Android Studio
22. Xem Thêm Videos về lập trình Android căn bản

Các khóa học cùng thể loại

courses
759 Lượt xem
Học ngay