Học lập trình online tại zendvn.com

Các bài học trong khóa học Lập trình Angular 2x và Angular 4x

Khóa học miễn phí này được trích từ khóa học Lập trình AngularJS 2x & 4x với 11 dự án thực tế có phí tại ZendVN.

Download mã nguồnXem khóa học có phí
1. Lập trình Angular 2 - Bài 0 Giới thiệu Khóa học Angular 2 tại ZendVN
2. Lập trình Angular 2 - Bài 1 Angular những vấn đề cần biết
3. Lập trình Angular 2 - Bài 2 Kiến thức cần có để học Angular
4. Lập trình Angular 2 - Bài 3 Sử dụng mã nguồn và tài nguyên - Phần 1 Mã nguồn
5. Lập trình Angular 2 - Bài 4 Sử dụng mã nguồn và tài nguyên - Phần 2 Review
6. Lập trình Angular 2 - Bài 5 Phần mềm học Angular
7. Lập trình Angular 2 - Bài 6 Angular Project Structure - Angular Quickstart Phần 1
8. Lập trình Angular 2 - Bài 7 Angular Project Structure - Angular Quickstart Phần 2
9. Lập trình Angular 2 - Bài 7+ Phần 1 Angular Quickstart
10. Lập trình Angular 2 - Bài 7+ Phần 2 Angular CLI Part 1
11. Lập trình Angular 2 - Bài 7+ Phần 3 Angular CLI Part 2
12. Lập trình Angular 2 - Bài 8 Nhúng Bootstrap vào Angular
13. Lập trình Angular 2 - Bài 9 Angular Customize
14. Lập trình Angular 2 - Bài 10 Angular Component - Phần 1 selector
15. Lập trình Angular 2 - Bài 11 Angular Component - Phần 2 template
16. Lập trình Angular 2 - Bài 12 Angular Component - Phần 3 templateURL
17. Lập trình Angular 2 - Bài 13 Angular Component - Phần 4 style
18. Lập trình Angular 2 - Bài 14 Angular Component - Phần 5 styleURL

Các khóa học cùng thể loại

courses
123 Lượt xem
Học ngay
courses
329 Lượt xem
Học ngay
courses
248 Lượt xem
Học ngay
courses
167 Lượt xem
Học ngay