Học lập trình online tại zendvn.com

Các bài học trong khóa học Lập trình NodeJS Level 1

Khóa học miễn phí này được trích từ khóa học Lập trình NodeJS Level 1 có phí tại ZendVN.

Download mã nguồnXem khóa học có phí
1. Giới thiệu khóa học lập trình NodeJS Level 1
2. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 1 Install NodeJS
3. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 2 Visual Studio Code
4. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 3 Hello NodeJS
5. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 4 Module
6. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 5 Output HTML Tag
7. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 6 Nodemon
8. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 7 Output HTML File
9. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 8 Routing basic 01
10. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 9 Routing basic 02
11. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 10 Review NodeJS
12. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 11 Express generator
13. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 12 Express structure
14. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 13 Nodemon
15. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 14 Router
16. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 15 View - Sử dụng
17. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 16 View - Include
18. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 17 Template 01
19. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 18 Template 02
20. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 19 Template 03
21. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 20 Template 04
22. Lập trình NodeJS căn bản - Bài 21 Template 05

Các khóa học cùng thể loại

courses
129 Lượt xem
Học ngay
courses
123 Lượt xem
Học ngay
courses
329 Lượt xem
Học ngay
courses
167 Lượt xem
Học ngay