Học lập trình online tại zendvn.com

Các bài học trong khóa học Sử dụng và làm chủ Sublime Text

Khóa học miễn phí này được trích từ khóa học Lập trình TypeScript với dự án Shopping Cart có phí tại ZendVN.

Download mã nguồnXem khóa học có phí
1. Sử dụng Sublime Text - 01 Download và cài đặt SublimeText
2. Sử dụng Sublime Text - 02 Cài đặt plugin cho Sublime Text
3. Sử dụng Sublime Text - 03 Setting Toogle SideBar
4. Sử dụng Sublime Text - 04 Sử dụng Goto
5. Sử dụng Sublime Text - 05 Cấu hình ẩn hiện tập tin
6. Sử dụng Sublime Text - 06 Sử dụng Multi pointer
7. Sử dụng Sublime Text - 07 Soạn thảo mã nguồn nhanh
8. Thói quen tốt cho Lập Trình Viên
9. Lập trình viên PHP - Chuẩn bị và Thử thách