Học lập trình online tại zendvn.com

Các bài học trong khóa học Thiết kế web tin tức bằng WordPress

Khóa học miễn phí này được trích từ khóa học Lập trình WordPress cơ bản có phí tại ZendVN.

Download mã nguồnXem khóa học có phí
1. Làm Website Tin Tức - Bài 01 Chuẩn bị
2. Làm Website Tin Tức - Bài 02 Cài đặt WordPress trên Localhost
3. Làm Website Tin Tức - Bài 03 Download Xampp
4. Làm Website Tin Tức - Bài 04 Download Wordpress
5. Làm Website Tin Tức - Bài 05 Setup Theme trên Localhost
6. Làm Website Tin Tức - Bài 06 Setup Filezila
7. Làm Website Tin Tức - Bài 07 Create database
8. Làm Website Tin Tức - Bài 08 Upload Hosting
9. Làm Website Tin Tức - Bài 09 Setup Theme trên Hosting
10. Làm Website Tin Tức - Bài 10 Nhúng CSS cho Theme
11. Làm Website Tin Tức - Bài 11 Tạo các danh mục trong site
12. Làm Website Tin Tức - Bài 12 Tạo một bài viết
13. Làm Website Tin Tức - Bài 13 Tạo một bài viết theo định dàng video
14. Làm Website Tin Tức - Bài 14 Import bài viết từ site demo
15. Làm Website Tin Tức - Bài 15 Tạo Sidebar cho các bài viết - Phần 1
16. Làm Website Tin Tức - Bài 16 Tạo Sidebar cho các bài viết - Phần 2
17. Làm Website Tin Tức - Bài 17 Sidebar thời sự
18. Làm Website Tin Tức - Bài 18 Sidebar thế giới
19. Làm Website Tin Tức - Bài 19 Sidebar kinh doanh
20. Làm Website Tin Tức - Bài 20 Sidebar thể thao
21. Làm Website Tin Tức - Bài 21 Sidebar giáo dục
22. Làm Website Tin Tức - Bài 22 Post video
23. Làm Website Tin Tức - Bài 22 Tạo hệ thống menu - Main menu
24. Làm Website Tin Tức - Bài 23 Tạo hệ thống menu - Top menu
25. Làm Website Tin Tức - Bài 24 Thêm logo và favicon
26. Làm Website Tin Tức - Bài 25 Xây dựng Footer
27. Làm Website Tin Tức - Bài 26 Xây dựng giao diện cho trang chủ - Phần 1
28. Làm Website Tin Tức - Bài 27 Xây dựng giao diện cho trang chủ - Phần 2
29. Làm Website Tin Tức - Bài 28 Xây dựng giao diện cho trang chủ - Phần 3
30. Làm Website Tin Tức - Bài 29 Xây dựng giao diện cho trang chủ - Phần 4
31. Làm Website Tin Tức - Bài 30 Xây dựng giao diện cho trang chủ - Phần 5
32. Làm Website Tin Tức - Bài 31 Xây dựng danh mục
33. Làm Website Tin Tức - Bài 32 Xây dựng Menu - Main Menu
34. Làm Website Tin Tức - Bài 33 Xây dựng Menu - Sub Menu
35. Làm Website Tin Tức - Bài 34 Xây dựng Menu - Video Menu - Phần 1
36. Làm Website Tin Tức - Bài 35 Xây dựng Menu - Video Menu - Phần 2
37. Làm Website Tin Tức - Bài 36 Xây dựng trang liên hệ - Phần 1
38. Làm Website Tin Tức - Bài 37 Xây dựng trang liên hệ - Phần 2
39. Làm Website Tin Tức - Bài 38 Gửi Mail - Phần 1
40. Làm Website Tin Tức - Bài 39 Gửi Mail - Phần 2
41. Làm Website Tin Tức - Bài 40 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel - Phần 1
42. Làm Website Tin Tức - Bài 41 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel - Phần 2
43. Làm Website Tin Tức - Bài 42 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel - Phần 3
44. Làm Website Tin Tức - Bài 43 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel - Phần 4
45. Làm Website Tin Tức - Bài 44 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel - Phần 5
46. Làm Website Tin Tức - Bài 45 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel - Phần 6
47. Làm Website Tin Tức - Bài 46 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel - Phần 7
48. Làm Website Tin Tức - Bài 47 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel - Phần 8
49. Làm Website Tin Tức - Bài 48 Tìm hiểu tính năng trong Theme panel - Phần 9
50. Làm Website Tin Tức - Bài 49 Chuyển Hosting - Phần 1
51. Làm Website Tin Tức - Bài 50 Chuyển Hosting - Phần 2

Các khóa học cùng thể loại

courses
120 Lượt xem
Học ngay
courses
99 Lượt xem
Học ngay