Học lập trình online tại zendvn.com

Thiết Kế Web Với Joomla

Bạn đã học bài 1

Các bài học trong khóa học Thiết Kế Web Với Joomla

1. Sử dụng Joomla - Bài 1 Download và cài đặt Joomla
2. Sử dụng Joomla - Bài 2 Cấu hình Joomla Phần 1
3. Sử dụng Joomla - Bài 3 Cấu hình Joomla Phần 2
4. Sử dụng Joomla - Bài 4 Upload tập tin và hình ảnh trong Joomla
5. Sử dụng Joomla - Bài 5 Quản lý Category - Quản lý danh mục - Phần 1
6. Sử dụng Joomla - Bài 6 Quản lý Category - Quản lý danh mục - Phần 2
7. Sử dụng Joomla - Bài 7 Cấu hình Category - Cấu hình danh mục - Phần 1
8. Sử dụng Joomla - Bài 8 Cấu hình Category - Cấu hình danh mục - Phần 2
9. Sử dụng Joomla - Bài 9 Cấu hình Article - Cấu hình bài viết - Phần 1
10. Sử dụng Joomla - Bài 10 Cấu hình Article - Cấu hình bài viết - Phần 2
11. Sử dụng Joomla - Bài 11 Cấu hình Article - Cấu hình bài viết - Phần 3
12. Sử dụng Joomla - Bài 12 Tìm kiếm và lọc dữ liệu - Phần 1
13. Sử dụng Joomla - Bài 13 Tìm kiếm và lọc dữ liệu - Phần 2
14. Sử dụng Joomla - Bài 14 Sử dụng module trong Joomla - Phần 1
15. Sử dụng Joomla - Bài 15 Sử dụng module trong Joomla - Phần 2
16. Sử dụng Joomla - Bài 16 Sử dụng module trong Joomla - Phần 3
17. Sử dụng Joomla - Bài 17 Chức năng Redirect trong Joomla
18. Sử dụng Joomla - Bài 18 Quản lý thông tin cá nhân trong Joomla
19. Sử dụng Joomla - Bài 19 Quản lý danh bạ - Phần 1
20. Sử dụng Joomla - Bài 20 Quản lý danh bạ - Phần 2
21. Sử dụng Joomla - Bài 21 Tạo liên kết website
22. Sử dụng Joomla - Bài 22 Lấy tin tự động trong Joomla
23. Sử dụng Joomla - Bài 23 Tạo banner và quảng cáo trong Joomla
24. Sử dụng Joomla - Bài 24 Template Joomla - Cài đặt template
25. Sử dụng Joomla - Bài 25 Cài đặt ngôn ngữ Joomla
26. Sử dụng Joomla - Bài 26 Cài đặt extension trong Joomla
27. Sử dụng Joomla - Bài 27 Quản lý người dùng - Phần 1
28. Sử dụng Joomla - Bài 28 Quản lý người dùng - Phần 2
29. Sử dụng Joomla - Bài 29 Xuất bản website - Phần 1
30. Sử dụng Joomla - Bài 30 Xuất bản website - Phần 2
31. Sử dụng Joomla - Bài 31 Xây dựng gói cài đặt Quickstart
32. Sử dụng Joomla - Bài 32 Cài đặt đa ngôn ngữ trong Joomla
33. Lập trình Joomla, sử dụng joomla, template joomla
34. Lập trình viên PHP - Chuẩn bị và Thử thách
35. Thói quen tốt cho Lập Trình Viên
36. Xem Thêm Videos về lập trình Joomla 2.5

Các khóa học cùng thể loại

courses
587Lượt xem
Học ngay
courses
299Lượt xem
Học ngay