Dev cần biết

Lọc theo tag: javascript

jQuery FullCalendar Integration with Bootstrap & PHPMySQL

I want to manage all my events on a calendar and want to have all the information on one place on a website. What should I do? I think, I will use jQuery FullCalendar for it. If I am using WordPress, I can find so many plugins for full fling this requirement. But my...

Tailwind.run() Online Code Editor cho Tailwind CSS

Tailwind.run () là một service trực tuyến của Utkarsh Kukreti cung cấp các tính năng theo phong cách của Fiddle hoặc Pen cho Tailwind CSS trong trình duyệt. Sử dụng service này, bạn có thể bỏ qua thiết lập nếu bạn muốn thử nghiệm...

Cách xây dựng admin panel với React

Tạo các ứng dụng admin không cần phải phức tạp như trước đây. Với React-admin, việc xây dựng giao diện admin rất dễ dàng. Thông thường, một trang admin là cần thiết để sắp xếp và xử lý dữ liệu. Cách làm thông...

Lịch sử và di sản của jQuery

jQuery là thư viện JavaScript được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Cộng đồng phát triển web đã chấp nhận nó vào cuối những năm 2000, tạo ra một hệ thống phong phú các pulgin, framework cho web sử dụng jQuery. Hãy...

Password Encryption and Decryption bằng phương pháp Base64

Hướng dẫn này giải thích cách encrypt và decrypt mật khẩu bằng Base64 trong ứng dụng Reac Native. Base64 là một kĩ thuật mã hoá mật khẩu nổi tiếng được sử dụng bởi hàng trăm web và ứng dụng nổi tiếng để lưu mật...

React Native Tạo Ứng Dụng Đèn Pin

Hướng dẫn này giải thích cách tạo ứng dụng đèn pin trong ứng dụng React Native. Trong React Native, không thể điều khiển trực tiếp đèn pin bằng cách thủ công, nhưng nếu sử dụng thư viện react-native-torch NPM, chúng ta có...

Cách get/set giá trị đầu vào trong jQuery

Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ với bạn một thủ thuật nhỏ để nhận hoặc đặt giá trị trong hộp văn bản bằng cách sử dụng phương thức jQuery...

Hàng bảng chẵn lẻ luân phiên trong jQuery

Chúng ta có thể thêm bảng có hàng chẵn lẻ xen kẽ trong jQuery, bằng cách sử dụng các lớp phần tử CSS3 và một số dòng code jQuery. Điều đó sẽ cung cấp cho các nhà thiết kế web khả năng tạo kiểu cho các hàng và làm cho...

Cypress.io: kẻ giết người Selenium

Một trong những khác biệt chính giữa cypress.io và selenium là selen thực thi trong một quy trình bên ngoài trình duyệt hoặc thiết bị thử nghiệm. Cypress thực thi trong trình duyệt và trong cùng vòng lặp chạy với thiết bị...

JS Promises: Cuộc đua all với allSettled

Promises đã xuất hiện được một thời gian, nhưng trước khi có ES6, chúng tôi buộc phải sử dụng chúng thông qua thư viện của bên thứ ba, và việc triển khai và API thay đổi một chút. Rất may, ES6 đã đến và chuẩn hóa API...