Dev cần biết

Lọc theo tag: laravel

Laravel API 404 Response: Return JSON Instead of Webpage Error

If you’re building a Laravel project with both Web and API sides, you need to customize error messages for each of them separately. In web-view there should be error pages, and API exceptions should return JSON with status codes. How to handle it? I will show you an example...

Phát hành Nova 2.0.10

Nova v2.0.10 hiện đã được phát hành và nó cho phép gửi chính xác các tham số `edit` và` editMode` khi tạo, cập nhật, đính kèm và cập nhật các yêu cầu được đính kèm bởi...

Thêm Social Reactions vào Model với Laravel Love

Laravel Love đã được giới thiệu lại và bây giờ có các tính năng nâng cao hơn mà chúng tôi nghĩ rằng nó đáng để xem lại. Nó cho phép mọi người bày tỏ cảm giác của họ về nội dung. Có nhiều cách triển khai khác nhau...

Paclage Aire Form Builder cho Laravel

Aire là gói xây dựng biểu mẫu Laravel của Chris Morrell với các tính năng như liên kết dữ liệu và cú pháp có nghĩa. Nó là một Laravel from bulder hiện đại, tập trung vào trải nghiệm code mà bạn mong đợi từ hệ sinh thái...

Laravel Redirects

Laravel Redirects là một package của Andrei Badea cho phép bạn chuyển hướng đơn giản cho ứng dụng Laravel. Nó còn giúp ứng dụng của bạn có thể thay đổi các URL để phù hợp cho SEO sau...

Đăng ký hai bước Laravel: Các trường tùy chọn Quốc gia và tiểu sử

Ngày nay, chúng ta có rất nhiều hướng dẫn của Laravel về một số cú pháp hoặc package, nhưng tôi nghĩ rằng ở đó không đủ như viết với các dự án nhỏ ngoài đời thực, gần với nhu cầu thực tế của khách hàng. Vì...

Mã nguồn Laravel Cloud trên GitHub

Taylor Otwell đã mở mã nguồn của Laravel Cloud trên GitHub, nỗ lực đầu tiên của anh ấy để xây dựng “Forge Pro”. Ứng dụng này không bao giờ được phát hành công khai, và cuối cùng đã được thay thế bằng Laravel...

Laravel Model Settings

Laravel Model Settings là một gói của Lorand Gombos cung cấp thiết lập cấu hình cấu hình một cơ sở dữ liệu hay một cơ sở dữ liệu dạng bảng riêng biệt. Bạn có thể tìm hiểu thêm về package này, nhận hướng dẫn cài...

Xây dựng một Vue SPA với Laravel Phần 6

Chúng tôi tiếp tục loạt bài này hoàn thiện phần cuối cùng của CRUD cơ bản trong Vue SPA: tạo người dùng...

Tại sao Laravel là Framework phát triển PHP tốt nhất?

Với nhiều Framework có sẵn để phát triển PHP, việc chọn đúng có thể là một thách thức. Tuy nhiên, trong số rất nhiều ứng dụng được sử dụng rộng rãi, chắc chắn Laravel Framework rất phổ biến và được sử dụng...