Học lập trình online tại zendvn.com

Dev cần biết

Lọc theo tag: nodejs

Generating video previews with Node.js and FFmpeg

FFmpeg is a great choice for video manipulation. Learn to generate video previews by using it alongside Node.js....

Going serverless with your Node.js apps

Serverless applications have come to stay. Learn how to get one running with Node.js....

Natural language processing for Node.js

This post will be useful for developers who already use NLP with Python but want to transition to achieve the same results with Node.......

The best unit testing frameworks for Node.js

In this post, we will compare some of the most popular and widely used frameworks; Jasmine, Jest, AVA, and Karma....

Unit and integration testing for Node.js apps

Check out this tutorial about unit and integration testing for Node.js applications....

The perfect architecture flow for your next Node.js project

A good start is half the battle. Laying out your Node.js project structure is one of the most delicate points of the development process....

JavaScript Calculator Example

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ cho bạn biết hai cách để tạo một máy tính sử dụng HTML, CSS và JavaScript cơ bản. Theo cách thứ nhất, chúng tôi tạo các hàm cho tất cả các hoạt động và trong lần thứ hai, chúng tôi sử dụng...

Hướng dẫn trởi thành Full Stack Developer trong năm 2018

Hướng dẫn kỹ lưỡng này về cách trở thành Full Stack Developer xuất phát từ kinh nghiệm thực tế trong ngành từ hơn một thập kỷ qua. Nó được viết với lời khuyên phục vụ thời gian, nêu bật các yếu tố chính của chu...

Hướng dẫn về ChartJS cho người mới bắt đầu

Đây là điểm khởi đầu để hiểu rõ hơn về thư viện ChartJS. Trong loạt bài hướng dẫn, chúng ta sẽ thấy cách mỗi người có thể được cấu hình và sử dụng trong môi trường thực tế. Kiểm tra nguồn dữ liệu từ một...

Thiết lập máy chủ web NodeJS trên điện thoại hoặc máy tính bảng

Tôi đã bắt gặp một ứng dụng thực sự thú vị gần đây, đặc biệt là trên thiết bị Android Samsung Galaxy S9 của tôi. Ứng dụng này được gọi là Dory và nó có khả năng cài đặt môi trường NodeJS hoạt động đầy đủ...