Học lập trình online tại zendvn.com

Dev cần biết

Lọc theo tag: nodejs

Làm việc với Node.js trên Hyper-V và WSL2

Một lợi ích chính của Node.js là nó cung cấp hỗ trợ đa nền tảng. Cho dù bạn đang chạy Mac, Linux hay Windows. Tuy nhiên, có thể có sự khác biệt tinh tế giữa mỗi nền tảng, đặc biệt là khi phát triển các ứng dụng Node.js...

Viết một server chat làm việc trong Node

Một server chat sẽ có khả năng thực hiện các thao tác sau: nhận tin nhắn từ ứng dụng khách, phân phối tin nhắn nhận được cho các khách hàng khác, những người quan tâm đến việc nhận được chúng, ... Đó là mức độ mà...

Bạn không cần Babel với Node

Nếu bạn đã hoạt động với tư cách là nhà phát triển Node.js hoặc thậm chí đã tìm hiểu các thư viện giao diện người dùng như React hoặc Vue.js, thì có thể bạn đã chạy ngang qua Babel. Điều từng bắt đầu như một dự...

Cypress.io: kẻ giết người Selenium

Một trong những khác biệt chính giữa cypress.io và selenium là selen thực thi trong một quy trình bên ngoài trình duyệt hoặc thiết bị thử nghiệm. Cypress thực thi trong trình duyệt và trong cùng vòng lặp chạy với thiết bị...

Fast Node Manager

Fast Node Manager (FNM) là trình quản lý phiên bản Node.js nhanh và đơn giản, tích hợp...

So sánh API Stream và (async) generators trong Node.js v10

Stream là sự trừu tượng hóa dữ liệu trong lập trình. Node.js Stream API đã xuất hiện từ lâu và được sử dụng như một API thống nhất để đọc và ghi dữ liệu không đồng bộ. API Stream chủ yếu được sử dụng nội...

Best IDEs (Integrated Development Environment) for Node.js

Node.js is a runtime environment for developing server-side and network applications in JavaScript. These days, Node.js application development is gaining momentum and it...