Những câu hỏi phỏng vấn Javascript - Phần 1

Trong bài viết trước, mình đã gửi đến các bạn những câu hỏi phỏng vấn về PHP và Java để các bạn có thể ôn luyện trước khi tham gia phỏng vấn xin việc. Tiếp đến mình xin gửi đến các bạn tuyển tập các câu...