Dev cần biết

Lọc theo tag: php

Laravel API 404 Response: Return JSON Instead of Webpage Error

If you’re building a Laravel project with both Web and API sides, you need to customize error messages for each of them separately. In web-view there should be error pages, and API exceptions should return JSON with status codes. How to handle it? I will show you an example...

How to Login with Facebook API SDK v5 in PHP

Ever felt annoyed when you have to fill up a long form providing all of your information? I don’t know why websites are still following the old thumb rule of using the Registration and Login forms when you can easily login with Facebook PHP API SDK v5. Internet has not only...

AJAX pagination using PHP and MySQL with Demo

This tutorial will be on AJAX pagination using PHP and MySQL. We know Pagination is one of the beautiful tweaks for presenting your site to your visitors. People feel that everything is placed on its exact location. It is also called the website management. Today, we will learn...

Phát hành Nova 2.0.10

Nova v2.0.10 hiện đã được phát hành và nó cho phép gửi chính xác các tham số `edit` và` editMode` khi tạo, cập nhật, đính kèm và cập nhật các yêu cầu được đính kèm bởi...

Thêm Social Reactions vào Model với Laravel Love

Laravel Love đã được giới thiệu lại và bây giờ có các tính năng nâng cao hơn mà chúng tôi nghĩ rằng nó đáng để xem lại. Nó cho phép mọi người bày tỏ cảm giác của họ về nội dung. Có nhiều cách triển khai khác nhau...

Paclage Aire Form Builder cho Laravel

Aire là gói xây dựng biểu mẫu Laravel của Chris Morrell với các tính năng như liên kết dữ liệu và cú pháp có nghĩa. Nó là một Laravel from bulder hiện đại, tập trung vào trải nghiệm code mà bạn mong đợi từ hệ sinh thái...

Laravel Redirects

Laravel Redirects là một package của Andrei Badea cho phép bạn chuyển hướng đơn giản cho ứng dụng Laravel. Nó còn giúp ứng dụng của bạn có thể thay đổi các URL để phù hợp cho SEO sau...

Cách đếm số lượng tệp trong một thư mục bằng PHP

Nếu bạn tạo ra một trang thông tin việc làm nơi mà các ứng viên có thể gửi CV hoặc các tệp khác của họ ở nhiều định dạng khác nhau, và đột nhiên sếp của bạn hỏi có bao nhiêu CV. Trong ví dụ này, bạn sẽ được...

Tag: php

Numeric Literal Separator chính thức đến với PHP 7.4

Numeric Literal Separator chính thức đến với PHP 7.4, sau khi cuộc bỏ phiếu RFC kết thúc vào ngày 13 tháng 6 với 33 phiếu đồng ý và 11 phiếu không đồng ý. RFC mới đã thành công để cung cấp tính năng mới này, sau khi thất...

Tag: php

Đăng ký hai bước Laravel: Các trường tùy chọn Quốc gia và tiểu sử

Ngày nay, chúng ta có rất nhiều hướng dẫn của Laravel về một số cú pháp hoặc package, nhưng tôi nghĩ rằng ở đó không đủ như viết với các dự án nhỏ ngoài đời thực, gần với nhu cầu thực tế của khách hàng. Vì...