Dev cần biết

Lọc theo tag: website

How to Login with Facebook API SDK v5 in PHP

Ever felt annoyed when you have to fill up a long form providing all of your information? I don’t know why websites are still following the old thumb rule of using the Registration and Login forms when you can easily login with Facebook PHP API SDK v5. Internet has not only...

Lịch sử và di sản của jQuery

jQuery là thư viện JavaScript được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Cộng đồng phát triển web đã chấp nhận nó vào cuối những năm 2000, tạo ra một hệ thống phong phú các pulgin, framework cho web sử dụng jQuery. Hãy...

HTML vs HTM - Sự khác nhau gữa HTML và HTM

Bạn có biết? Mỗi trang trên Word Wide Web (WWW) đều được xây dựng bằng HTML. Đó là do mọi trình duyệt bao gồm Chrome, Firefox, Safari và Edge đều hiểu ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản này để hiển thị ra những gì chúng ta...

15 mẹo và thủ thuật hữu ích htacess

Một số nhà phát triển không biết về sức mạnh của htaccess. Máy chủ Apache có tính năng tuyệt vời để thao tác thông tin bằng cách sử dụng htaccess. .htaccess là một tệp cấu hình được sử dụng trên máy chủ web để thay...

Hàng bảng chẵn lẻ luân phiên trong jQuery

Chúng ta có thể thêm bảng có hàng chẵn lẻ xen kẽ trong jQuery, bằng cách sử dụng các lớp phần tử CSS3 và một số dòng code jQuery. Điều đó sẽ cung cấp cho các nhà thiết kế web khả năng tạo kiểu cho các hàng và làm cho...

JS Promises: Cuộc đua all với allSettled

Promises đã xuất hiện được một thời gian, nhưng trước khi có ES6, chúng tôi buộc phải sử dụng chúng thông qua thư viện của bên thứ ba, và việc triển khai và API thay đổi một chút. Rất may, ES6 đã đến và chuẩn hóa API...

HTML Full Form - Dạng đầy đủ của HTML là gì?

Dạng đầy đủ của HTML là Hyper Text Markup Language. HTML được sử dụng để mô tả cấu trúc của các trang web. HTML được phát triển bởi Tim Berners-Lee vào cuối năm 1991. Nó được phát hành chính thức vào năm 1995 dưới dạng...

Cách thêm thuộc tính CSS !important với jQuery

Trong CSS , !important có nghĩa là “Cái này quan trọng”. Sử dụng thuộc tính !important có nghĩa là bỏ qua tất cả các quy tắc và áp dụng nó. Trong jQuery, sử dụng các phương thức css() để set hoặc return các kiểu thuộc tính...

Hiển thị tệp hiện tại trong Code Editors phổ biến

Tôi thường xuyên xem tình trạng thư mục của một tệp mà tôi đang chỉnh sửa trong trình chỉnh sửa mã của mình. Tôi thường sử dụng các phím tắt như "Go to symbol" hoặc "Go to anything" để mở tệp. Tuy nhiên, nếu tôi muốn...

Get vĩ độ và kinh độ bằng Google Map API trong PHP

Trong blog này, tôi sẽ viết một hàm để lấy tên Thành phố, Bang và Quốc gia theo vĩ độ và kinh độ bằng Google Map API trong PHP. Cụ thể là class Helper và cách sử...