Dev cần biết

Lọc theo tag: wordpress

Làm cách nào để thêm PHP vào Page hoặc Post của WordPress?

WordPress đi kèm với trình chỉnh sửa trực quan bao gồm tất cả các nhu cầu cơ bản của bạn để đăng nội dung. Không cần mã hóa. Tuy nhiên, khi tạo các trang hoặc bài đăng tùy chỉnh, bạn có thể cần thêm mã PHP của riêng...

Đánh giá plugin: WordPress Scroll To Top Plugin

Thỉnh thoảng, bạn cần một nút trở về đầu trang web của bạn vì bạn có một trang web rất dài. Bạn muốn cung cấp một nút quay lại đầu trang hoặc liên kết của trang cho người dùng của bạn. Vì có tùy chọn này, người...

WordPress Membership Plugin

Are you looking to monetize a content website? The membership model is the perfect way to do so. It can help you monetize content without resorting to ads....

WordPress Hosting Services You Can’t DIY

If you happen to be using WordPress for your website, there’s no doubt that you’re familiar with the fact that there are types of hosting; each with its...