CSS Minify

Css Minify là công cụ nén code CSS, giúp giảm kích thước của file CSS và giảm duy lượng tài nguyên website.