HTML Minify

HTML Minify là công cụ nén code HTML, giúp giảm kích thước của file HTML và giảm duy lượng tài nguyên website.