Photoshop dành cho Lập trình viên Web

Các Web Developer hãy dành ra 30 PHÚT để làm chủ các thao tác thường gặp trong Photoshop và biến mình thành một Developer không sợ Photoshop nữa nhé.

Các vlog liên quan

Publish website lên Github

Custom domain cho Github