Đồ nghề dành cho Lập trình viên

Ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn các công cụ thường dùng của lập trình viên do chính anh em trong team tổng hơp. Nếu có công cụ nào khác, các bạn hãy comment bên dưới để mọi người biết và sử dụng nhé.

Link playlist đầy đủ: https://www.youtube.com/watch?v=zDdRSqKwPfA&list=PLrock2PlAUSCqCSQR5CS1akV7o9qsWY7E

Các vlog liên quan

Tự xây dựng CV cho mình

Publish website lên Github

Custom domain cho Github

Download video Facebook