Dev vui

Cuộc sống của lập trình viên belike
funny.jpg
Vòng lặp vĩnh cửu
funny.jpg
Việc gì phải sợ Corona
funny.jpg
Linked Cat
funny.jpg
Lập trình viên belike
funny.jpg
Infinite loop trong việc cài win
funny.jpg
Deadline đáng sợ
funny.jpg
Nhào vô kiếm ăn
funny.jpg
Cuộc chiến giữa Angular và React
funny.jpg
Unit Test
funny.jpg
Trách ai bây giờ
funny.jpg
Tại sao lại luôn luôn bị như vậy
funny.jpg
Coi bộ ly coffee này khá là lâu hết
funny.jpg
Giờ thì có thể nhìn thấy thoải mái rồi
funny.jpg
Computer not responding
funny.jpg
Mày nên giảm cân đi
funny.jpg
Debug là sinh ra nhiều bug hơn
funny.jpg
Tất nhiên, tôi đã cái Apple Maps
funny.jpg
Khi bạn bổ sung tính năng sau khi release
funny.jpg