Học lập trình online tại zendvn.com

Dev vui

Bạn là ai trong số này?
funny.jpg
Người khác nghĩ tôi làm việc VS thực tế
funny.jpg
Cách giải quyết tối ưu
funny.jpg
Kiên nhẫn quá rồi
funny.jpg
Em muốn được như nó cơ
funny.jpg
Tôi thích JS hơn
funny.jpg
Thế thì cần quái gì nhỉ
funny.jpg
Cho em đường sống với
funny.jpg
Nhất dương chỉ bạn luyện đến tầng thứ mấy rồi
funny.jpg
Khác biệt
funny.jpg