Học lập trình qua Youtube và Facebook

Hiện nay Youtube và Facebook đã quá phổ biến với tất cả mọi người, xem youtube lướt facebook dường như là những từ ngữ quá quen thuộc xuất hiện hàng ngày với chúng ta.

Ở một khía cạnh khác, nếu chúng ta khai thác tốt thì Youtube và Facebook là những nguồn tài nguyên học lập trình vô cùng hiệu quả: video học, tài nguyên ebook, video, hỏi đáp lập trình, trao đổi kiến thức ... Mọi người cùng xem phần chia sẻ của mình trong các video nhé.

Link playlist đầy đủ: https://www.youtube.com/playlist?list=PLrock2PlAUSCIK92sMtEQWWMe2TJpE7ED

Các vlog liên quan

Custom domain cho Github

Download video Facebook