jQuery

Quick API Reference

Selectors

Basics

Hierarchy

Basic Filters

Content Filters

Visibility Filters

Attribute

Child Filters

Forms

Attributes / CSS

Attributes

CSS

Dimensions

Offset

Data

Manipulation

Copying

DOM Insertion, Around

DOM Insertion, Inside

DOM Insertion, Outside

DOM Removal

DOM Replacement

Traversing

Filtering

Miscellaneous Traversing

Tree Traversal

Events

Browser Events

Document Loading

Event Handler Attachment

Form Events

Keyboard Events

Mouse Events

Event Object

Effects

Basics

Custom

Fading

Sliding

Ajax

Global Ajax Event Handlers

Helper Functions

Low-Level Interface

Shorthand Methods

Core

jQuery Object

Utilities

DOM Element Methods

Internals

Deferred Object

Callbacks Object

Khóa học lập trình PHP của ZendVN là một khóa học tự học lập trình PHP Online. Khóa học PHP này cung cấp cho các bạn kiến thức về lập trình PHP từ căn bản đến nâng cao. Các bạn sẽ tự học PHP thông qua các video mà ZendVN đã xây dựng sẵn theo giáo trình PHP của ZendVN biên soạn. ZendVN bảo đảm đây là một trong những khóa học PHP có chất lượng tốt nhất hiện nay ở Việt Nam. Khóa học PHP này được dựa trên những kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc của ZendVN với các dự án lớn của nước ngoài. Một câu hỏi đặt ra là: “Tại sao lại học lập trình web PHP mà không phải ngôn ngữ lập trình web khác”. Câu trả lời là “PHP là một ngôn ngữ lập trình web thông dụng nhất hiện nay, các website có nền tảng là ngôn ngữ PHP chiếm hơn 70% tổng các website trên toàn thế giới. Hơn nữa hiện nay có rất nhiều bộ mã nguồn mở hoàn toàn miễn được lập trình bằng PHP như: lập trình Wordpress , Joomla, Drupal… Các bạn có thể download các bộ mã nguồn mở này và xây dựng các website một cách nhanh chóng…”. Ngoài ra còn rất nhiều lý do chúng ta nên học PHP thay vì các ngôn ngữ khác nếu bạn nào muốn có câu trả lời toàn diện hãy đặt câu hỏi trong forum của ZendVN.