Làm video dạy lập trình cần chuẩn bị những gì ?

Mình đã có viết một bài về việc làm video dạy lập trình cần chuẩn bị những gì rồi những vẫn có một số bạn chưa đọc được và vẫn hỏi mình về vấn đề này. Nay mình làm vlog chia sẽ cho các bạn những kiến thức và phần mềm cần có để chuẩn bị quay video dạy lập trình.

Các vlog liên quan

Tự xây dựng CV cho mình

Publish website lên Github

Custom domain cho Github

Download video Facebook