Trích comment của bạn trong ảnh, xin lỗi anh em vì comment này hơi khó đọc.: "làm ít file thôi làm lắm file xem mất thời gian vãi cả lồn". (Video bạn ấy comment: https://youtu.be/88H_4oO6hjs)

10 phút video thành phẩm để các bạn xem thì trung bình người quay video như mình sẽ mất thời gian bao lâu:

  • Bước 1: 60 phút nghiên cứu 
  • Bước 2: 60 phút code ví dụ
  • Bước 3: 30 phút soạn kịch bản hướng dẫn
  • Bước 4: 30 phút quay video
  • Bước 5: 30 phút nghe lại và chỉnh sửa video đã quay, video không đạt yêu cầu sẽ quay lại bước 4
  • Bước 6: 30 phút export video và publish

Thời gian này ước lượng trên kinh nghiệm của mình, có thể nhân 2 3 lần thời gian đối với các bạn mới làm clip.

Các comment dạng này không tác động gì được với mình, nhưng đối với các bạn mới làm clip, đang hăng hái chia sẻ thì chắc họ sẽ nãn chỉ rồi bỏ nghề luôn.