Khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều

Muốn học hỏi được kinh nghiệm và tinh hoa của các người đi trước, cũng như muốn rót nước vào tách trà của mình. Nhưng ta lại đặt tách trà của mình cao hơn ấm trà của thiên hạ, như vậy cái tách trà của ta làm sao có thể nhận được nước từ ấm trà thiên hạ?

Ta chỉ có thể hạ thấp mình xuống so với thiên hạ, thì mới có thể tiếp thu được kinh nghiệm và kiến thức của thiên hạ. Người ''tự kiêu'' ''tự đại'' luôn đặt vị trí mình cao hơn người khác, không khiêm tốn, không thực sự cầu thị, sẽ không học được cái hay cái giỏi của thiên hạ.

''Muốn học cái tốt, cái hay của thiên hạ, mình phải đặt mình ở chổ thấp hơn, mới hy vọng có thu hoạch.''