Sử dụng phần mềm Visual Studio Code.

Xưa giờ mình quen dùng SublimeText, đi cà phê thì anh em gợi ý qua dùng thằng này, mình dùng cũng thấy hay và khá tiện nên nay làm lại video để anh em nào chưa biết sẽ dễ tiếp cận hơn.

Video không hướng dẫn từng bước, chỉ đi dạo đầu sơ sơ về phần mềm này mà thôi, anh em dành thời gian mò mẫm thêm nhé.

Các vlog liên quan

Publish website lên Github

Custom domain cho Github