Anh em khi đi làm nên cố gắng giảm cái tôi cá nhân lại, đừng cố thể hiện mình giỏi hay biết nhiều hơn người khác, không có lợi trong công việc và quan hệ đồng nghiệp.

Code kít, kỹ thuật, công nghệ bao la vùng trời ... Mình biết 1 giỏi 1 đó, nhưng có hàng ngàn cái cần học cần biết, cầu thị lắng nghe học hỏi khi có thể nhé.

Trong ngành của mình, chưa chắc: thằng làm 10 project sẽ giỏi hơn thằng làm 1 project, thằng 30 tuổi sẽ giỏi hơn thằng 20 tuổi, thằng làm công ty lớn sẽ giỏi hơn thằng làm công ty nhỏ.