Thói quen xấu của anh em lập trình viên và cách khắc phục

Qua quá trình mình làm việc, cũng như tiếp xúc với anh em lập trình viên, anh em học viên, sinh viên công nghệ thông tin ... mình nhận thấy rất nhiều thói xấu mà anh em chúng ta hay gặp phải.

Do đó mình dành thời gian để xây dựng clip này, anh em nào chưa xem thì phải xem ngay nhé, xem để thấy nhột, thấy mắc cỡ ... để khắc phục và phấn đấu phát triển, và xem để ghét thằng làm clip hơn

Các vlog liên quan

Publish website lên Github

Custom domain cho Github