Tư vấn lập trình viên - Tập 6 Nhà tuyển dụng cần gì

Nhà tuyển dụng cần gì đối với ứng viên:

  • Ứng viên có tư duy, kiến thức để đào tạo
  • Bằng cấp, kiến thức, kỹ năng, những gì viết trong CV không quá quan trọng. Năng lực thực sự của ứng viên được đánh giá qua phỏng vấn, thử việc
  • Sự gắn bó với công ty
  • Mức lương
  • Thái độ đối với công việc (thể hiện lúc phỏng vấn, thử việc)
  • Yếu tố khác: độ tuổi, tình trạng hôn nhân, giới tính, ngoại ngữ, quá giỏi...

Ứng viên cần: cần tập trung năng lực kiến thức cho mình, sản phẩm demo, đừng chém gió

Các vlog liên quan

Publish website lên Github

Custom domain cho Github