Để sản xuất các video training như mình, cần chuẩn bị ít nhất những gì ?

Phần cứng:

1. Máy tính: số lượng 1 (cấu hình cơ bản Core I3, Ram 8Gb)
2. Màn hình: số lượng 2 (1 màn hình quay, 1 màn hình để tài liệu)
3. Mircophone: số lượng 1 (chỉ cần đầu tư loại < 200K là đủ)

Phần mềm:

1. BB FlashBack Pro hoặc Camtasia để quay màn hình, thu giọng nói
2. Audacity: lọc tiếng ồn sau khi quay xong

Con người: YOU

Chỉ cần bao nhiêu đó là bạn đã có thể xây dựng các video tuts và chia sẻ nó đến mọi người rồi.