Học lập trình online tại zendvn.com

Xây dựng website bán hàng với VirtueMart

Bạn đã học bài 1

Các bài học trong khóa học Xây dựng website bán hàng với VirtueMart

1. Website bán hàng - 01 Cài đặt VirtueMart
2. Website bán hàng - 02 Cá nhân hóa VirtueMart
3. Website bán hàng - 03 Cấu hình trong VirtueMart P1
4. Website bán hàng - 03 Cấu hình trong VirtueMart P2
5. Website bán hàng - 03 Cấu hình trong VirtueMart P3
6. Website bán hàng - 04 Quản lý nhà sản xuất
7. Website bán hàng - 05 Quản lý gian hàng P1
8. Website bán hàng - 05 Quản lý gian hàng P2
9. Website bán hàng - 06 Quản lý tài khoản cá nhân P1
10. Website bán hàng - 06 Quản lý tài khoản cá nhân P2
11. Website bán hàng - 07 Quản lý đơn hàng và khách hàng
12. Website bán hàng - 08 Quản lý sản phẩm P1
13. Website bán hàng - 08 Quản lý sản phẩm P2
14. Website bán hàng - 08 Quản lý sản phẩm P3
15. Lập trình viên PHP - Chuẩn bị và Thử thách
16. Thói quen tốt cho Lập Trình Viên

Các khóa học cùng thể loại

courses
593Lượt xem
Học ngay
courses
300Lượt xem
Học ngay
courses
244Lượt xem
Học ngay