Yêu cầu thực tế của khách hàng - Tập 2 Wave Extension

Khi dev đi làm, yêu cầu thực tế là như thế nào ??

Nhiều anh em vẫn thường hỏi mình câu trên, học là một chuyện, đi làm lại là một chuyện khác, chuyện dài tập hơn rất nhiều và chắc chắn sẽ không y xì những gì có trong khóa học. Yêu cầu của khách của sếp, thiên biến vạn hóa, nguy hiểm khó lường vô cùng, vậy sẽ có những task dạng gì, yêu cầu của ra sao ... ?

Để thỏa lòng tò mò của các anh em chuẩn bị và sắp đi làm, mình sẽ ra series tập hợp các yêu cầu mình đã từng gặp từ khách để chia sẻ lại với anh em. Và mình rất sẵn lòng nhận thêm các chia sẻ từ các anh em khác đã đi làm, chúng ta sẽ có nguồn tài nguyên phong phú luôn.

Các vlog liên quan

Publish website lên Github

Custom domain cho Github